GIEWEC’S PATRON MEMBERS


1. Prof. K. V. Dominic 

2. Dr. Joji John Panicker

3. Dr. Joydeep Banerjee

4. Dr. S. Kumaran

5. Dr. O. P. Arora

6. Dr. Jaydeep Sarangi

7. Shri. Sudarshan Kcherry

8. Prof. Elisabetta Marino

9. Ms. Kavitha Gopalakrishnan

10. Ms. Chandramoni Narayanaswamy

11. Dr. K. Managayarkarasi

12. Dr. D. C. Chambial

13. Dr. G. Baskaran

14. Fr. Varghese Paul, SJ

15. Ms. Bhavana Shrivastava

16. Dr. K. Rajaraman

17. Dr. V. Vinod Kumar

18. Mr. Sibasis Jana

19. Prof. (Dr. Ms.) Laksmisree Banerjee

20. Dr. Poonam Sahay

21. Dr. Shweta Sood

22. Dr. S. Ayyappa Raja

23. Dr. Arti Parmar

24. Ms. Maya Devi J.

25. Dr. P. Sujatha

26. Dr. Ketaki Datta

27. Dr. Sugandha Agarwal

28. Dr. Vijay Kumar Roy

29. Ms. Anisha Ghosh Paul

30. Dr. S. Barathi

31. Dr. Shruti Das

32. Profs. P. Nagasuseela & P. Gopichand

33. Dr. J. Pamela

34. Dr. Molly Joseph M.

35. Dr. Bala Agarwal

36. Mr. Biswanath Kundu

37. Dr. Mousumi Ghosh

38. Dr. Alexander Raju

39. Dr. V. Thilliakarasi

40. Prof. A. Athiappan

41. Dr. T. Ramakrishnan

42. Dr. Sabita Chakraborty

43. Dr. Rita De

44. Mr. Xavier Gregory

45. Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

46. Dr. Deen Dayal

47. Mr. Parthajit Ghosh

48. Mr. Suresh Bera

49. Ms. Ishita Pramanik

50. Ms. Ansulika Paul

51. Mr. Sourav Sangiri

52. Dr. S. Padmapriya

53. Mr. PCK Prem

54. Dr. Sangeeta Mahesh

55. Dr. Manas Bakshi

56. Dr. Sonali Sarkar

57. Mr. Kasturi Siva Prasad

58. Dr. Debarati Das

59. Ms. Anne Dominic

60. Dr. M. Elangovan

61. Dr. S. Ramanathan

62. Prof. Dr. K. Balachandran

63. Ms. C. R. Sheeba

64. Dr. Sarala Ram Kamal

65. Dr. P. Mythily

66. Prof. A. Muthukumar

67. Dr. V. Suganthi 

68. Prof. Vihang A. Naik

69. Dr. Taniya Chakraborty

70. Ms. Dimple B. Theophilose

71. Prof. Dr. Suresh Chandra Dwivedi

72. Dr. Basudhara Roy

73. Mr. Rajiv Khandelwal

74. Mr. P. L. Sreedharan Parakode

75. Dr. T. Sree Latha

76. Mr. Anindya Mitra

77. Prof. Ramesh K Srivastava

78. Ms. Pratibha

79. Dr. Bhaskar Roy Barman

80. Prof. Dr. K. Babu Joseph

81. Mr. M. Annamalai

82. Ms. Elizabeth Valsan

83. Dr. A.H. Mohammed Faizy

84. Mr. Ramachandran Rajasekharan
© copyright @ prof.K V Dominic 2019. All Rights Reserved.
Designed And Developed By VOXINNOV

Back to Top