GIEWEC’S PATRON MEMBERS


1. Prof. K. V. Dominic 2. Dr. Joji John Panicker
3. Dr. Joydeep Banerjee
4. Dr. S. Kumaran
5. Dr. O. P. Arora
6. Mr. Jayanti M. Dalal
7. Dr. Jaydeep Sarangi
8. Ms. Chandramoni Narayanaswamy
9. Shri. Sudarshan Kcherry
10. Prof. Elisabetta Marino
11. Ms. Kavitha Gopalakrishnan
12. Dr. K. Managayarkarasi
13. Dr. D. C. Chambial
14. Dr. G. Baskaran
15. Prof. Sandeep Kumar Sharma
16. Prof. Asha Viswas
17. Dr. Latha Nair R.
18. Fr. Varghese Paul, SJ
19. Ms. Bhavana Shrivastava
20. Ms R. Sankari
21. Dr. K. Rajaraman
22. Principal/HoD English, J. D. Women’s College, Patna
23. Ms. B. J. Geetha
24. Dr. T. S. Chandra Mouli
25. Dr. Farhana Parveen
26. Dr. Sr. Vinita CSST
27. Dr. Sujatha S.
28. Mr. Saikat Banerjee
29. Dr. Iman Abdullah Yahya Al-Mahdi
30. Prof. Rosaline Jamir
31. Dr. Jayashree Palit
32. Dr. Rajshree Trivedi
33. Dr. Viswanath Bite
34. The Principal, Panchkot Mahavidyalaya, West Bengal
35. Dr. V. Vinod Kumar
36. Prof. T. V. Reddy
37. “Andra Keats” S. V. Rama Rao
38. Prof. Sravasti Guha Thakurta
39. Dr. Sudhir K. Arora
40. Mr. Jacob Isaac
41. Dr. Monir Ahmed Choudhury
42. Mr. Sibasis Jana
43. Dr. S. Lavanya
44. Dr. Shubha Mukherjee
45. Prof. (Dr. Ms.) Laksmisree Banerjee
46. Mr. Girish H. Joshi
47. Mr. Santanu Halder
48. Mr. Yousef Bakhshi Zadeh
49. Mr. Rama Krishna Perugu
50. Dr. Poonam Sahay
51. Dr. Shweta Sood
52. Dr. Ratan Bhattacharjee
53. Dr. S. Ayyappa Raja
54. Dr. Arti Parmar
55. Ms. Maya Devi J.
56. Dr. P. Sujatha
57. Dr. Ketaki Datta
58. Dr. Sugandha Agarwal
59. Dr. Vijay Kumar Roy
60. Ms. Anisha Ghosh Paul
61. Dr. S. Barathi
62. Dr. Shruti Das
63. Profs. P. Nagasuseela & P. Gopichand
64. Dr. J. Pamela
65. Dr. Molly Joseph M.
66. Dr. Bala Agarwal
67. Mr. Biswanath Kundu
68. Dr. Mousumi Ghosh
69. Dr. Alexander Raju
70. Dr. V. Thilliakarasi
71. Prof. A. Athiappan
72. Dr. T. Ramakrishnan
73. Dr. Sabita Chakraborty
74. Dr. Rita De
75. Mr. Xavier Gregory
76. Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
77. Dr. Deen Dayal
78. Mr. Parthajit Ghosh
79. Mr. Suresh Bera
80. Ms. Ishita Pramanik
81. Ms. Ansulika Paul
82. Mr. Sourav Sangiri
83. Dr. S. Padmapriya
84. Mr. PCK Prem
85. Dr. Sangeeta Mahesh
86. Dr. Manas Bakshi
87. Dr. Sonali Sarkar
88. Mr. Kasturi Siva Prasad
89. Dr. Debarati Das
90. Ms. Anne Dominic
91. Dr. M. Elangovan
92. Dr. S. Ramanathan
93. Prof. Dr. K. Balachandran
94. Ms. C. R. Sheeba
95. Dr. Sarala Ram Kamal
96. Dr. P. Mythily
97. Prof. A. Muthukumar
98. Dr. V. Suganthi
99. Prof. Vihang A. Naik© copyright @ prof.K V Dominic 2019. All Rights Reserved.
Designed And Developed By VOXINNOV

Back to Top